O2 CR: Ministryně Nováková opět komentovala mobilní data

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Ministryně Nováková pro tisk uvedla, že ÚHOS jedná s Evropskou komisí ohledně možného monopolního postavení domácích mobilních operátorů. Současně řekla, že zisky mobilních operátorů potažmo ceny dat mohou vést k obdobnému závěru. Komentáře paní ministryně sledujeme, ale prozatím jsme mírně skeptičtí, že by EU vydala vyjádření ve smyslu monopolního postavení domácích operátorů. Domníváme se, že domácí trh mobilních operátorů je konkurenční v rámci možných podmínek. Nicméně i tak nadále vnímáme snahu vlády ovlivnit ceny za data, což může vést až ke konkrétním dopadům na samotné operátory. Situaci budeme nadále sledovat. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.