Rohlik.cz: Vysoká poptávka vedla firmu k omezení parametrů objednávek

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací z médií Rohlik.cz v reakci na vysokou poptávku omezil podobně jako na jaře letošního roku parametry objednávek.

Podle informací z médií Rohlik.cz v reakci na vysokou poptávku omezil podobně jako na jaře letošního roku parametry objednávek. Zákazníci si mohou v jedné objednávce vybrat max. 35 položek a každý zákazník může objednávat max. jedenkrát denně. Kroky jsou reakcí na objem objednávek, který překročil kapacitu rozvážky. Vysoká poptávka naznačuje silné hospodářské výsledky skupiny Rohlik.cz Investments v období současného nouzového stavu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.