Liberty One Methanol: Den předčasného splacení dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista


Podle oznámení společnosti ze 4. července tohoto roku má emise dluhopisů Liberty One Methanol 5,30/2023 dnes (3. 8.) den předčasné splatnosti.

Podle oznámení společnosti ze 4. července tohoto roku má emise dluhopisů Liberty One Methanol 5,30/2023 dnes (3. 8.) den předčasné splatnosti. Nárok na vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, narostlého úroku a mimořádného úroku 0,1767 % mají držitelé dluhopisů k rozhodnému dni 4. 7. 2023. Doplňujeme, že dluhopisy byly vydány 23. 10. 2018 a financovaly dostavbu závodu na výrobu methanolu v Západní Virginii v USA. Výroba byla úspěšně spuštěna letos na jaře.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.