Liberty One Methanol: Den předčasného splacení dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle oznámení společnosti ze 4. července tohoto roku má emise dluhopisů Liberty One Methanol 5,30/2023 dnes (3. 8.) den předčasné splatnosti.


Podle oznámení společnosti ze 4. července tohoto roku má emise dluhopisů Liberty One Methanol 5,30/2023 dnes (3. 8.) den předčasné splatnosti. Nárok na vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, narostlého úroku a mimořádného úroku 0,1767 % mají držitelé dluhopisů k rozhodnému dni 4. 7. 2023. Doplňujeme, že dluhopisy byly vydány 23. 10. 2018 a financovaly dostavbu závodu na výrobu methanolu v Západní Virginii v USA. Výroba byla úspěšně spuštěna letos na jaře.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.