PPF: Zisk za minulý rok dosáhl 140 mil. EUR navzdory ztrátám kvůli odchodu z ruského trhu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina PPF dosáhla v roce 2022 čistý zisk 140 mil. EUR, což je o 49 % méně v porovnání s předchozím rokem. Celková aktiva klesla o 5,5 % na 39,9 mld. EUR, vlastní kapitál skupiny byl na konci roku na úrovni 9,15 mld. EUR (+0,2 % r/r). Výsledek v prvním pololetí (-318 mil. EUR) byl výrazně ovlivněn ztrátami souvisejícími s odchodem z ruského trhu, ve druhém pololetí se skupina vrátila k solidnímu zisku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.