Allwyn vstupuje na americký trh

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Allwyn se dohodl na akvizici společnosti Camelot Lottery Solutions Group (Camelot LS) od kanadského penzijního fondu Ontario Teachers’ Pension Plan Board. Allwyn touto akvizicí vstupuje na americký trh, Camelot LS provozuje státní loterii v Illinois a zároveň poskytuje technologie na provozování loterie v Evropě a Severní Americe. Transakce, jejíž cena nebyla zveřejněna, by měla být dokončena v prvním kvartále příštího roku. Plán vstoupit na americký trh skupina již delší dobu avizovala a spolu s provozováním britské loterie by měl být jedním z pilířů budoucího růstu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.