Makro: Zápis ČNB bez překvapení

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pátek byl zveřejněn zápis ze srpnového zasedání (1. srpna) bankovní rady České národní banky (ČNB), kdy bankovní rada ponechala jednomyslně sazby beze změny. Zápis výrazné překvapení nepřinesl. Bankovní rada i přes vlastní optimistickou prognózu vidí spíše proti-inflační rizika. S obavami sleduje ochlazení ekonomické aktivity v eurozóně a vnímá riziko brexitu či obchodních sporů ve světě. To zvyšuje šance, že ČNB  letos sazby už měnit nebude. Bude spíše vyčkávat a snažit se vyhnout unáhleným krokům. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.