Moneta zveřejnila další čísla k plánované akvizici

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta včera zveřejnila prezentaci k plánované akvizici Air Bank a.s., Home Creditu ČR a SK a Benxy (dále jen Air Bank). Materiál má sloužit jako podklad k zítřejším konferenčním hovorům managementu s analytiky a investory. Podle prezentace byl kombinovaný vlastní kapitál akvírovaných společností ke konci minulého roku na úrovni 10,47 mld. Kč a čistý zisk 1,5 mld. Kč. Navrhovaná cena 25,9 mld. Kč tak oceňuje tyto společnosti na 2,5násobek vlastního kapitálu a 17,2násobek čistého zisku. Nicméně se jedná o historická data, která se mohou k datu transakce změnit. Podrobnější informace k transakci zveřejníme v průběhu příštího týdne po konání zmíněných konferenčních hovorů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.