Komerční banka: Hlavní body z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka včera pořádala konferenční hovor k výsledkům za 1Q21, kde mimo jiné zaznělo:

  • Úrokové výnosy by za celý rok měly být meziročně o 3-4 % nižší, když dosavadní negativní trend by se měl v druhé polovině roku otočit.
  • Rizikové náklady management očekává za celý rok okolo 40 b.b. (doposud 50–60 b.b.). Za tímto pozitivním vývojem by měly být větší odolnost úvěrového portfolia a zlepšený výhled vývoje nezaměstnanosti. Dalším pozitivním faktorem by mohlo být částečné rozpouštění rezerv, které banka vytvořila v souvislosti s makroekonomickými prognózami v minulém roce.
  • Vysoké výnosy z finančních operací v 1Q nejsou dlouhodobě udržitelné, jako standardní úroveň management nadále vidí kvartálně 700–750 mil. Kč.
  • Čistá úroková marže by letos měla být přibližně o 20 b.b. nižší oproti minulému roku, tedy v rozmezí 1,75–1,8 %.
  • Posun výnosové křivky o 100 b.b. má pozitivní efekt do výnosů banky v následujících 12 měsících ve výši 1,4–1,5 mld. Kč.
  • Změny v účetních pravidlech podle metodiky EBA budou mít ke konci roku negativní dopad do regulatorního kapitálu ve výši 60–70 b.b.

Celkově konferenční hovor z našeho pohledu vyzněl spíše optimisticky především směrem k vývoji v druhé polovině tohoto roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.