Photon Energy: Výrazný propad v hospodaření pokračuje, tržby mírně pod výhledem

1-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost reportovala výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál minulého roku. Tržby dosáhly 14,9 mil. EUR (-45 % r/r), EBITDA 357 tisíc. EUR (-75 % r/r) a čistá ztráta 4,8 mil. EUR. Finanční výkonnost byla negativně ovlivněna především nižšími cenami elektřiny a horším výsledkem z obchodování s komponenty pro fotovoltaické elektrárny. Objem vyrobené elektřiny vzrostl o 32 % r/r na 24,6 GWh, průměrná realizovaná cena pak propadla na 133 EUR/MWh (210 EUR ve 4Q 2022). Za celý minulý rok tržby ve výši 74,4 mil. EUR mírně zaostaly za několikrát sníženým výhledem managementu (75-80 mil. EUR) a EBITDA na úrovni 5,1 mil. EUR výrazně zaostala za výhledem 10 mil. EUR, který byl však podmíněn prodejem projektu fotovoltaické elektrárny v Polsku, ke kterému by mělo dojít až v Q1 či Q2 tohoto roku. Výhled pro tento rok management neoznámil. Z našeho pohledu jsou zveřejněné výsledky mírně negativní. Chápeme, že ceny elektřiny jsou mimo kontrolu managementu, ale nesplnění ani několikrát sníženého výhledu, kde očekávané tržby management postupně snížil v průběhu minulého roku na polovinu oproti původnímu očekávání, není pro investory příznivou zprávou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.