Komerční banka zítra ráno zveřejní čísla za 4Q 2022

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka zítra ráno zveřejní výsledky za čtvrtý kvartál minulého roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční růst o 9 % na 4,6 mld. Kč, který je daný rychlejším růstem provozních výnosů oproti nákladům. 

Výrazný růst nákladů na zdroje financování (především vklady) by měl vést k zastavení dosavadního růstu čistých úrokových výnosů. Ty by tak měly být jen mírně nad úrovní třetího kvartálu, což odpovídá i očekávání managementu. Provozní náklady by měly být stále relativně pod kontrolou. Podíl nevýkonných úvěrů v českém bankovním sektoru pokračoval i ve 4Q v poklesu a žádné zhoršení kvality úvěrů tak ani v případě KB neočekáváme. V naší projekci počítáme s opravnými položkami 272 mil. Kč, což představuje rizikové náklady ve výši 28 b.b. Za celý minulý rok by pak rizikové náklady měly dosáhnout 20 b.b.

Pozornost investorů se bude upínat především k návrhu dividendy za minulý rok a dalším případným informacím směrem k letošnímu roku a dopadu daně z mimořádných zisků. Při 65% výplatním poměru nám vychází dividenda ve výši 60 Kč na akcii (8,1% hrubý dividendový výnos). Vysoký dividendový výnos a případné potvrzení výhledu, který naznačuje odolnost vůči současným makroekonomickým rizikům, by mohlo být oporou pro cenu akcií.

Kons.  IFRS (mil. Kč)Oček. J&T 4Q224Q 2021r/rKonsensus
Provozní výnosy9 8658 71813%9 722
  Čistý úrokový výnos7 3766 44914%7 294
  Poplatky & provize1 6061 5444%1 578
  Ostatní provozní výnosy88272522%849
Provozní náklady-3 959-3 7456%-3 996
Provozní zisk5 9064 97319%5 726
  Opravné položky-272-122170%-353
Zisk před zdaněním5 7015 2439%5 445
Čistý zisk4 5534 1689%4 387

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.