Kde vzít tři melouny?

2-minutové čtení
J&T specialista

Kde vzít tři melouny?
#Starosti#Cíle

O investiční gramotnosti Čechů se dá říct, že něčeho mají moc a jiného velmi málo. Podle průzkumů má průměrný Čech často velké obavy z toho, že investování je strašně složitá záležitost, které vůbec nerozumí. Současně panuje velmi malá představivost, jak mocný efekt v sobě skrývá složené úročení.

Strach má velké oči a u investování to neplatí jinak. Průměrný Čech nemá titul z finanční analýzy, navíc svět financí na něj mluví cizím jazykem, kterému vůbec nerozumí. Neví, zda je pro něj lepší býčí či medvědí trh, nebo zda bude vhodnější, když v centrální bance zavládnou holubice nebo jestřábové. Jak pak si má vybrat tu správnou firmu, jejíž akcie by si koupil, a hlavně za jakou cenu je výhodné je koupit a kdy je naopak už má prodat. Pak sdělení, že akcie se obchoduje za „EV/EBITDA 14x“, přináší jen informací, že „něco“ je 14. „EV“ může být třeba zkratka pro elektrická auta (Electric Vehicle), naopak „EBITDA“ má tolik písmen, že může skrývat cokoliv. A jestli je 14 moc, nebo málo, nejde vůbec určit.

Přitom úspěšný investor-střadatel nic z toho vědět nemusí. Stačí, když zná ty, kteří to vědí. Tedy trénované profesionály, kteří spravují investiční fondy, do kterých pak běžný Čech může vložit své úspory. Zní to velmi jednoduše, ale v realitě je to paradoxně ten nejtěžší krok. Prostě začít investovat do fondu, ideálně pravidelně každý měsíc.


Kde vzít tři melouny


S tím souvisí velký omyl, že na začátku potřebujete velké peníze. Tento klamný pocit přehlíží sílu složeného úročení, o kterém se někdy s nadsázkou říká, že je to osmý div světa. Ilustrací může být následující jednoduché cvičení. Každý měsíc si pošlu do fondu 5 tisíc korun. Tedy ročně si stranou dám 60 tisíc korun a za 25 let je to 1,5 milionu. Ovšem kolik budu mít na účtu ve fondu po 25 letech, pokud průměrné zhodnocení činí 8 % ročně? Možná to zní neuvěřitelně, ale bude to skoro 5 milionů. Nejen výnos z vlastních úspor, ale hlavně výnos z předchozích výnosů může postupně časem přinést více než 3 miliony korun, které jsem svou prací nikdy nevydělal. Na začátku je nemám, ale je důležité je mít na konci. A bez investování je nebudu mít ani po těch 25 letech. Tak jednoduché to je.

Ideální příležitost investovat byla včera, druhá nejlepší je dnes.


Kde vzít tři melouny


Poznámka: Zhodnocení cca 8 % ročně je výnos, který poslední dvě dekády přinášely americké akcie.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.