Gevorkyan: Gen. ředitel počítá s novou emisí akcií ve výši 50–60 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Artur Gevorkyan, zakladatel a generální ředitel metalurgické společnosti Gevorkyan, uvedl minulý týden v rozhovoru pro slovenské Hospodarske noviny, že firma plánuje novou emisi akcií. Ta by mohla firmě vynést 50–60 mil. EUR, tj. až dvojnásobek objemu z IPO. Při současné ceně akcie by získání tohoto objemu prostředků znamenalo navýšení počtu akcií cca o 1/3. Gevorkyan uvedl, že druhotný úpis byl brzděn pouze přijetím mezinárodních standardů ve firemních financích. Ty budou zavedeny již tento rok a poté dojde na novou emisi. Předpokládáme, že by druhotný úpis akcií mohl financovat plány na expanzi v Mexiku a USA, o nichž nedávno Gevorkyan hovořil v tisku. Firma chce postavit nové závody v Delaware v USA a v Monterrey v Mexiku, čímž chce reagovat hlavně na rostoucí poptávku z obranného průmyslu a rovněž se stát lokálním dodavatelem pro americké zákazníky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.