Trigema: Developer dnes vydává dluhopis 8,75/2028

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Trigema Real Estate Finance dnes vydává emisi pětiletých seniorních dluhopisů Trigema REF 8,75/28

Společnost Trigema Real Estate Finance dnes vydává emisi pětiletých seniorních dluhopisů Trigema REF 8,75/28 v objemu 500 mil. Kč s možností navýšení až na 700 mil. Dluhopis má nominál 10 tis. Kč a nese kupón 8,75 % p.a., který je splatný jednou ročně vždy k 20. 6. Ručitelem emise je společnost Trigema Real Estate, která se věnuje výstavbě bytových domů v Praze a v Brně. Mezi její současné projekty patří např. Lihovar Smíchov nebo Paprsek Stodůlky. Trigema Real Estate je součástí širší skupiny Trigema, která loni dosáhla tržeb 2,3 mld. Kč a zisku před zdaněním 520 mil. Kč. Prostředky z emise dluhopisů budou použity na výstavbu projektů, akviziční financování a refinancování již uskutečněných akvizic.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.