Moneta vydala MREL dluhopisy v objemu 1,5 mld. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta oznámila dokončení emise dluhopisů v objemu 1,5 mld. Kč. Tyto dluhopisy jsou započítány do požadavků na minimální kapitál a způsobilé závazky (MREL). Emitované korunové dluhopisy nesou kupón ve výši 8 % a jsou splatné v prosinci 2026, přičemž emitent se může rozhodnout pro jejich splacení o rok dříve. Moneta v příštím roce plánuje další podobné emise až do výše 3 mld. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.