Primoco: Přesunutí řádné valné hromady

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Primoco UAV v pátek oznámila, že odvolává konání řádné valné hromady v termínu 31. 5. 2024. Zároveň oznámila nový termín valné hromady 19. 6. 2024 v 10:00 v prostorách firmy v Praze Radotíně. Důvod přesunutí nebyl uveden. Doplňujeme, že společnost má ze zákona povinnost uspořádat řádnou valnou hromadu do 30.6., tedy i nový termín splňuje tento požadavek. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.