Kofola: O zdanění cukru se může rozhodnout v příštím roce

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic pro páteční Právo uvedl, že se podle jeho očekávání rozhodne o možném zdanění cukru v příštím roce. Daň by byla součástí dalšího úsporného balíčku vlády. Zdanění by se vztahovalo přinejmenším na nápoje slazené cukrem, přičemž Pavlovic by se rád vyhnul situaci, kdy producenti ještě před zavedením daně nahradí cukr jiným sladidlem, které ovšem bude mít stejné efekty na zdraví. Pavlovic rovněž uvedl, že probíhá debata o možné regulaci marketingu slazených nápojů. Podotýkáme, že se rovněž připravuje přesunutí nealkoholických nápojů do vyšší sazby DPH (21 %), od nějž šéf Kofoly Janis Samaras očekává negativní dopad na spotřebu. Zavedení daně na slazené nápoje by mělo podle nás stejný efekt a mohlo by zčásti vyrušit pozitivní dopad klesající velkoobchodní ceny cukru na hospodaření Kofoly. Není však jasné, zda je ve vládě shoda na zavedení této daně a případné regulaci marketingu slazených nápojů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.