Makro: Hlubší propad průmyslu v září

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v září meziměsíčně razantně propadla o 1,8 % m/m (0,0 % m/m v srpnu) a v meziročním srovnání byla nižší o 5,0 % r/r (-1,7 % r/r v srpnu). Objemově byla produkce nejnižší od začátku roku 2022. Dál pokračovalo zhoršování situace ve zpracovatelském průmyslu (-3,8 % r/r), které v září doplnil propad ve výrobě tepla a elektřiny (-17,4 % r/r) kvůli relativně teplému počasí. Trendově se situace příliš nemění, řada sektorů průmyslu vykazuje propad produkce o 5-10 % r/r a v září zhoršení dolehlo i na výrobu aut (-1,3 % r/r), která dosud letos patřila k hlavní růstové části průmyslu (+6 % r/r v srpnu, +13 % v červenci).

Smíšené vyznění výsledků doplnil pokles nových zakázek (-5 % r/r) pátý měsíc v řadě, přitom tuzemské zakázky (-12 % r/r) zaznamenaly nejhlubší pokles za poslední 2,5 roky. Firmy již reagují na nepříznivý vývoj propouštěním a zaměstnanost klesla o 2 % r/r. Výhled průmyslu dál zhoršují předstihové ukazatele u nás i v zahraničí (Německo), které jsou na 3letých minimech a naznačují výrazný propad produkce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.