Bezvavlasy: V 1. pololetí pokračoval rychlý růst tržeb a zisku EBITDA

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Bezvavlasy, jejíž akcie se obchodují na trhu Start pražské burzy, oznámila za 1. pololetí 2023 tržby 347,2 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 58,2 %. Ve 2. kvartálu roku tak růst ještě zrychlil z 51,6 % r/r v 1Q. Za růstem stála distribuce vlasové kosmetiky pro kadeřnictví, ale i růst online prodejů pro retailové klienty, kde počet objednávek na českém trhu vzrostl zhruba o jednu čtvrtinu oproti stejnému období loni. V hospodaření se projevila provozní páka, kdy zisk před odpisy EBITDA rostl rychleji než tržby, a to o 71,9 % r/r na 22,5 mil. Kč. Čistý zisk se meziročně zdvojnásobil na 24,4 mil. Kč. Společnost potvrdila výhled, který počítá s růstem tržeb na 700–732 mil. Kč (ve středu intervalu +37 % r/r) a ziskem EBITDA 52–66 mil. Kč (+53 % r/r) za celý letošní rok. Pokračování rychlého růstu tržeb a zisku EBITDA hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.