Kam jít pro výnosy na dluhopisovém trhu?

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martinova práce má dvě roviny, jednak působí jako ředitel odboru Správy fondů, kde má na starosti koordinaci týmu portfolio manažerů. Zároveň také přímo spravuje fondy jako portfolio manažer.  


Kam jít pro výnosy na dluhopisovém trhu?

Vzhledem k tomu, kde se nachází a ještě dlouho budou nacházet úrokové sazby, za které lze ukládat peníze u centrálních a následně i obchodních bank, se dosažitelné výnosy u konzervativních dluhopisů nacházejí v blízkosti nuly. Když říkáme konzervativní dluhopisy, většinou si představíme dluhopisy vydávané státy, popřípadě velkými, stabilními firmami s dlouhou historií a nízkým zadlužením jako Siemens, BMW nebo ČEZ. U extra bonitních emitentů jako je třeba německá vláda dnes dokonce věřitel platí dlužníkovi za privilegium si takový dluhopis koupit. U delších, konzervativních firemních dluhopisů se v současné době v nejlepším případě dostaneme k výnosu 1 % ročně. Takový výnos ani zdaleka nepokryje očekávanou budoucí inflaci.

Není proto divu, že se mnoho investorů dívá o stupínek dál směrem k méně bonitním, nicméně výnosnějším dluhopisům s nižším kreditním skóre (také se jim říká high yield dluhopisy). Nové peníze od investorů znamenají vyšší ceny. Od nejhlubšího „koronavirového“ pesimismu a paniky loni v březnu a dubnu ceny high yield dluhopisů výrazně vzrostly a další potenciál se tak snížil. Výnos takových dluhopisů nyní v průměru v Evropě dosahuje 2,5 – 3 % ročně. Lepší než inflace, ale už žádný zázrak. O něco lepší podmínky ještě stále panují na českém trhu podnikových dluhopisů. Pro všechny české podnikové emise (měřeno J&T Bond indexem) je nyní průměrný výnos 3,4 % ročně. J&T Banka Bond index, který zahrnuje výlučně emise administrované J&T Bankou, nabízí nyní kupónový výnos 4,3 %. Několik zajímavých emitentů v poslední době lákalo investory na úrokové sazby přesahující 5%. Developer Trigema upisoval dluhopisy za 5,1%, potravinový eshop Rohlík nabízel 5,5% a internetový srovnávač Heuréka investorům bude platit 5,25% ročně. Slušné výnosy tak lze najít i v této chudé době, nezapomeňme však nikdy na dostatečné rozložení rizik.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.