Liberty One Methanol: Závod na metanol v USA zahájil provoz

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Podle informací mluvčí skupiny KKCG Dany Dvořákové včera oficiálně zahájil provoz závod na výrobu metanolu společnosti Liberty One Methanol v americké Západní Virginii. Očekává se, že závod bude vyrábět 200 tis. tun suroviny ročně, kterou bude dodávat především do severovýchodní části USA. Společnost původně přesunula závod z Brazílie do USA a investovala do jeho modernizace. Celková investice přitom činila cca 250 mil. USD (5,31 mld. Kč). Metanol je v závodě vyráběn ze zemního plynu a jeho hlavní užití je na výrobu plastů, obrazovek nebo lékařských přípravků. Zpráva o zahájení komerčního provozu je pozitivní, neboť znamená přechod z investiční fáze do fáze standardního provozu a tím tvorby provozního zisku, který umožní splacení závazků či jejich refinancování. Dluhopis LIB.O.M. 5,3/2023 je splatný 28. 10. tohoto roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.