Liberty One Methanol: Závod na metanol v USA zahájil provoz

1-minutové čtení
J&T specialistaPodle informací mluvčí skupiny KKCG Dany Dvořákové včera oficiálně zahájil provoz závod na výrobu metanolu společnosti Liberty One Methanol v americké Západní Virginii. Očekává se, že závod bude vyrábět 200 tis. tun suroviny ročně, kterou bude dodávat především do severovýchodní části USA. Společnost původně přesunula závod z Brazílie do USA a investovala do jeho modernizace. Celková investice přitom činila cca 250 mil. USD (5,31 mld. Kč). Metanol je v závodě vyráběn ze zemního plynu a jeho hlavní užití je na výrobu plastů, obrazovek nebo lékařských přípravků. Zpráva o zahájení komerčního provozu je pozitivní, neboť znamená přechod z investiční fáze do fáze standardního provozu a tím tvorby provozního zisku, který umožní splacení závazků či jejich refinancování. Dluhopis LIB.O.M. 5,3/2023 je splatný 28. 10. tohoto roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.