Makro: Průmysl se v dubnu vrátil k růstu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Výsledky domácího průmyslu jsou poslední měsíce smíšené, přitom výsledek za duben patřil k těm pozitivním. Průmyslová výroba za duben vzrostla o 0,6 % % m/m (-1,6 % m/m v březnu), ale meziročně byla nižší o 0,4 % r/r (-2,9 % r/r v březnu). Mezi obory nadále panuje velký rozdíl ve vývoji. Výroba aut stagnovala (-0,9 % r/r), ale dál pokračoval propad u výroby strojů (-9 % r/r) a zpracování kovů (-9 % r/r). Naopak u některých oborů došlo k pozvolnému růstu produkce o 2-3 % r/r. Dalším náznakem stabilizace je pokračující růst nových zakázek (4 % r/r) a to hlavně ze zahraničí (5 % r/r). Počet zaměstnanců byl meziročně nižší o 2 %. Dubnové výsledky odpovídají vyznění, jaké mají předstihové ukazatele. Na jedné straně se objevují náznaky zlepšení (nové zakázky), na vysoké úrovní se drží výroba aut, ale u některých oborů pokračuje útlum a nepříznivá situace. V letošním roce očekáváme stagnaci či nepatrný růst domácího průmyslu (-0,8 % v roce 2023).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.