Komerční banka: ČNB požaduje minimální kapitálovou přiměřenost 16,35 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka obdržela od ČNB aktualizované informace ohledně minimálních kapitálových požadavků od 1.3.2019. Minimální požadovaná kapitálová přiměřenost je na úrovni 16,35 % (doposud 16,2 %), z čehož Core Tier 1 kapitál musí být alespoň 12,45 %. Tyto požadavky budou dále zvýšeny o 25 b.b. v rámci proticyklické rezervy od 1. června 2019 a o dalších 25 b.b. od 1.1.2020. Ke konci roku 2018 KB reportovala kapitálovou přiměřenost na úrovni 18,5 %, z čehož Core Tier 1 byl 17,9 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.