VIG: Zítra vybraná provozní data za 1Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
VIG zítra ráno zveřejní vybraná data za 3Q 2023. Očekáváme, že i ve třetím čtvrtletí tohoto roku pokračoval relativně rychlý růst předepsaného pojistného (+10,8 % r/r za první polovinu roku), když pozitivní vývoj v regionu střední a východní Evropy byl dále podpořen akvizicí maďarských a tureckých aktiv od společnosti Aegon. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (solvency ratio) by měl zůstat na velmi vysoké úrovni (282 % na konci 1H23).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.