J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel třetí kvartál s korunovým zhodnocením 3,83 %

13-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T ARCH INVESTMENTS uzavřel třetí kvartál s korunovým zhodnocením 3,83 %
#Cíle#Fondy#Úspěch

Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS i ve třetím kvartále roku 2023 pokračoval v solidním růstu, když ke konci září vykázal zhodnocení ve výši 3,83 % v případě korunové třídy investičních akcií, respektive 2,99 % v případě třídy eurové. Za posledních dvanáct měsíců si pak fond připsal 18,89% zhodnocení korunové třídy investičních akcií, v případě eurové růstové třídy pak 13,95 %.


Hlavní příčinou pozitivního zhodnocení fondu i ve třetím čtvrtletí byla pokračující dobrá výkonnost skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH), především pak jednorázové přecenění jeho sesterské společnosti EP Energy Transition. V menší míře pak k růstu hodnoty portfolia přispěl také nárůst tržní ceny akcií banky MONETA Money Bank (Moneta).


Investice do J&T ALLIANCE dosáhla kvartálního maxima

V rámci dekarbonizačních aktivit založili akcionáři skupiny EPH sesterskou společnost EP Energy Transition (EPETr), jejímž účelem je sdružit stávající uhelná aktiva skupiny EPH a ta v souladu s klimatickými cíli a potřebami nové evropské energetiky buď postupně odstavit, nebo vhodným způsobem transformovat. V této souvislosti akcionáři rozhodli o přeprodeji stávajícího 50% podílu v hnědouhelné těžební a elektrárenské skupině Lausitz Energie AG (LEAG) z EPH do EPETr. Ten byl z části již realizován a zcela dokončen bude před koncem tohoto roku.

„Související transakcí bylo uplatnění opce ze strany EPETr na dokup pětinového podílu v LEAG od finanční skupiny PPF. Jelikož na konci minulého čtvrtletí podléhalo dokončení tohoto obchodu regulatorním schválením, zohlednili jsme jeho efekt až v ocenění ke konci třetího kvartálu. V jeho průběhu totiž strany obdržely souhlasné stanovisko Evropské komise,“ říká Adam Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group a člen investičního výboru J&T ARCH INVESTMENTS. Vzhledem k tomu, že tato jednorázová transakce byla realizována za velmi výhodných podmínek (EPETr podíl nabyla za 1 euro), přispělo přecenění dodatečně nabitého 20% podílu v LEAG na reálnou hodnotu zásadním způsobem k celkovému pozitivnímu výsledku investice.

Dalším pozitivním efektem spojeným s LEAG, který měl rovněž výrazný dopad do valuace, bylo srpnové plné zprovoznění plynové elektrárny Leipheim. Připomeneme, že Leipheim je součástí transformačních aktivit EPETr. Jedná se o nový, 300MW zdroj, který bude na žádost německého operátora sítě Amprion poskytovat výkon sloužící ke stabilizaci německé přenosové soustavy. Jde o kritickou aktivitu, která v situaci německého paralelního ukončení výroby elektřiny jak z jaderných, tak postupně i uhelných elektráren zajistí bezpečnost dodávek.

„Jakkoli byl výše uvedený efekt opce z pohledu přecenění třetího kvartálu zásadní, i dalším částem EPH se optikou naší valuace dařilo,“ konstatuje Adam Tomis. Z materiálních vlivů za zmínku jednoznačně stojí zlepšený výhled na příští rok (v porovnání s našimi předchozími předpoklady) ve společnosti Slovenské elektrárne (SE). Jelikož společnost má velkou část produkce na rok 2024 zahedgeovanou, výhled lze považovat za přiměřeně jistý. Mezi další pozitivní zprávy lze zařadit i ukončení výroby v severoirské elektrárně Kilroot, které tak představuje další milník v postupné dekarbonizaci EPH. Odstavené černouhelné bloky budou na přelomu roku nahrazeny novou plynovou turbínou s otevřeným cyklem, která zajistí bezpečné dodávky elektřiny v době, kdy nebudou obnovitelné zdroje schopny pokrýt svou výrobou severoirskou poptávku.

Podle v září publikovaných finančních výsledků skupiny EPH za první pololetí tohoto roku dosáhl zisk na úrovni EBITDA za posledních dvanáct měsíců 4,5 miliardy eur (za rok 2022 to bylo 4,3 miliardy eur). Tento nárůst lze přičíst jak organickému růstu holdingu, tak strategickým akvizicím, zejména v Nizozemsku. Skupina si i nadále udržuje konzervativně nízké čisté zadlužení (na úrovni 1,1násobku EBITDA) a vysokou konverzi EBITDA do volných peněžních toků (69 % vs. 73 % v roce 2022).

„Očekáváme, že s postupným návratem evropského energetického trhu k novému normálu bude s velkou mírou pravděpodobnosti mimořádná profitabilita, zejména hnědouhelných výrobních zdrojů, v čase postupně klesat. Rozhodující je v tomto směru zejména vzájemný rozdíl mezi cenou silové elektřiny a emisní povolenky. Rok 2024 je z tohoto pohledu z velké části již prodaný, a tedy zafixovaný, nejistota je tak spíše záležitostí roku 2025 a let následujících,“ dodává Tomis.

U subholdingu EP Infrastructure ratingová agentura S&P změnila v rámci pravidelné aktualizace ratingu svůj výhled z „negativní“ (na který byl výhled revidován v důsledku rizik spojených s ruskou invazí) na „stabilní“. „S potěšením mohu konstatovat, že k obdobnému kroku přistoupila v říjnu i agentura Fitch,“ upozorňuje Adam Tomis.

Další investice z portfolia J&T CAPITAL PARTNERS (JTCP), tj. 44% podíl ve struktuře EC Investments (ECI), která se primárně zaměřuje na investice v oblasti e-commerce, byla za třetí čtvrtletí přeceněna o 11,8 % níže. Největší podíl na tomto poklesu má společnost Vivantis, která obdobně jako její konkurenti čelí obtížné situaci na českém e-commerce trhu a neplní přepokládané nárůsty tržeb a profitability. Cena akcie skupiny Allegro zůstala mezikvartálně na stejné úrovni, nicméně v důsledku oslabení kurzu polského zlotého došlo k poklesu valuace vlastněného podílu.


J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel třetí kvartál s korunovým zhodnocením 3,83 %


Skupina Heureka vykazuje i přes obtížné tržní podmínky solidní finanční výsledky a pohybuje se na úrovni finančního plánu pro tento rok. Její ocenění i tak nepatrně pokleslo z důvodů nepříznivého vývoje fondem používaných tržních parametrů, které vstupují do oceňovacího modelu. Online supermarket Košík.cz, který ve spolupráci s Metro AG rozšířil své pokrytí do regionálních českých měst, sice výrazně roste, ale celkově jsou průběžná čísla, zejména za třetí kvartál, za očekáváními.

„Důvodů pro to je několik – mírný pokles celého trhu, relativně silná marketingová kampaň ze strany existující i nové konkurence a částečně též komplikovanější překonávání vnímaných bariér u rozvozu potravin ze strany nových zákazníků, a to hlavně v regionech. Vzhledem k tomu, že u projektů tohoto typu je extrémně těžké odhadnout přesný průběh náběhových křivek, nepovažujeme stávající situaci za natolik zásadní, abychom měnili naši valuaci. Managementem představené strategické iniciativy na rok 2024 nám navíc dávají důvěru v to, že obchodní model Košík.cz má dobrou šanci uspět,“ vysvětluje Tomis.

Minoritní podíl v Supartuc2020, který ve společném podniku se španělskou skupinou Eroski vlastní a provozuje síť více než 480 maloobchodních prodejen v Katalánsku a na Baleárských ostrovech, byl za třetí kvartál přeceněn o 0,2 %. Supratuc2020 pokračuje v dobrých finančních výsledcích, které však již byly do značné míry zohledněny v našich valuacích v uplynulých třech kvartálech.

„Na základě dosavadních výsledků očekáváme, že skupina na úrovni EBITDA překoná finanční plán na letošní rok o více než 10 %. Důvody jsou obdobné, jako jsme již několikrát zmiňovali v případě maloobchodní sítě Terno, tj. inflací poháněný růst ceny potravin. Nad rámec tohoto obecného trendu se v případě Baleárských ostrovů projevila i velmi dobrá letní sezona. V případě katalánské sítě přinesla naopak citlivá práce s cenami vybraných produktů do prodejen nové zákazníky,“ uvádí Tomis.

Podíl ve společnosti 1890s holdings, která vlastní podíly ve fotbalových klubech West Ham United a AC Sparta Praha, byl ke konci čtvrtletí přeceněn o 8,3 % výše. Na pozitivním výsledku se podílely oba kluby. Do přecenění West Ham United se pozitivně promítly především vyšší příjmy Premier League z prodeje mezinárodních televizních práv. Kromě toho se do historie klubu (a nepřímo i do valuace) v červenci zapsal také přestup kapitána Declana Rice, kterého koupil londýnský Arsenal za rekordních 100 milionů liber. Část z těchto finančních prostředků využil klub na splacení úvěru. V návaznosti na sportovní úspěchy a nárůst tržních násobků byl mezikvartálně pozitivně přeceněn také podíl v AC Sparta Praha.

Naopak podíl ve společnosti EP Real Estate, která vlastní a rozvíjí nemovitý majetek, který byl z velké části původně vlastněný společnostmi ze skupiny EPH, byl za třetí kvartál přeceněn o zhruba pětinu níže. „Důvodem byla revize předpokladů v našich oceňovacích modelech související s celkovou situací na realitním trhu,“ vysvětluje Tomis.

Společnost JTCP na konci srpna podepsala transakční dokumentaci na nákup 40% podílu v mediálním holdingu Czech Media Invest (CMI). V průběhu třetího a čtvrtého kvartálu se JTCP podařilo dokončit získání veškerých bankovních a jiných regulatorních souhlasů a v polovině prosince tak mohla být akvizice úspěšně dokončena. Portfolio J&T ARCH se tak nepřímo rozrostlo např. o mediální dům Czech News Center (deníky E15, Blesk nebo Sport), rozhlasovou skupinu Active Radio (stanice Evropa 2 či Frekvence 1), mediální dům CMI France (francouzská mutace prestižního módního časopisu ELLE nebo politický týdeník Marianne) a v neposlední řadě i o nedávno akvírované druhé největší francouzské nakladatelství Editis.

Zejména investice do nepřímých podílů v EPETr a EPH tak položily základ pro zhodnocení investice do J&T ALLIANCE za třetí kvartál o maximální možnou hodnotu 3,6 %. Jako obvykle byla část prostředků získaných z primární emise investičních akcií, konkrétně 160 milionů eur, investována před koncem třetího čtvrtletí prostřednictvím Investorské třídy investičních akcií do navýšení naší pozice v J&T ALLIANCE.


J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel třetí kvartál s korunovým zhodnocením 3,83 %


J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel třetí kvartál s korunovým zhodnocením 3,83 %


Tržní cena akcií Moneta vzrostla o 5,0 %

Cena akcie Moneta zejména díky ponechání základních úrokových sazeb ze strany ČNB na úrovni z června 2022 a pokračujícím pozitivním výsledkům banky, které opět překonaly očekávání trhu, vzrostla. Akcie Moneta zaznamenala čtvrtletní kapitálové zhodnocení 4,0 Kč a kvartál uzavřela na ceně 83,8 Kč za jednu akcii. Relativně silné zhodnocení však bylo částečně kompenzováno oslabením kurzu české koruny vůči euru a rostoucími náklady eurového financování na Fondem vlastněné pozici. Po zohlednění všech vlivů se tak pozice mezikvartálně zhodnotila o 3,4 %.

Poté, co na začátku července J&T ARCH navýšil svou pozici dokoupením zhruba 1 %, se vlastněný podíl dostal na úroveň 11,43 %. Zadlužení pozice na konci září pokleslo na 36 %.


Investice do JTFG Fund I se zhodnotila o 5,3 %

Investice do fondu JTFG FUND I, jehož portfolio tvoří 4,13% podíl v Rohlík Group (RG), minoritní podíl v energetické skupině ČEZ, investice do fondu Petrus Advisers Special Situations Fund (Petrus) a 23% podíl ve vzdělávací skupině Consilium, se v průběhu třetího čtvrtletí zhodnotila o 5,3 %.

Největší vliv na kvartální zhodnocení měla investice do fondu Petrus, která za třetí kvartál vzrostla o 13,7 %. „Hodnotu podílu v Rohlík Group jsme ponechali mezikvartálně nezměněnou a odpovídá tak úrovni z konce roku 2022. S případným dalším přeceněním RG chceme počkat až po nejdůležitějších měsících roku, tj. listopadu a prosinci. V mezičase nicméně můžeme potvrdit, že z klíčového Mnichova přicházejí pozitivní zprávy. Podle informací managementu se úspěšně daří konvertovat zákazníky akvírovaného konkurenta Bringmeister a i ostatní provozní metriky se vyvíjejí pozitivním směrem,“ uvádí Adam Tomis. Tým vedený Tomášem Čuprem tak uvažuje o expanzi do dalších německých měst a RG se též pomalu chystá na další investiční kolo.

Cena akcie společnosti ČEZ vzrostla za třetí čtvrtletí o 8,9 % na 980 Kč, čímž se přiblížila své hodnotě před červencovou výplatou dividendy. Z provozního hlediska se skupině ČEZ i nadále dařilo. Dle v listopadu oznámených finančních výsledků za první tři čtvrtletí roku 2023 dosáhla EBITDA za toto období 95 miliard Kč (meziročně o 6 % více), přičemž výsledky za třetí kvartál opět překonaly očekávání trhu (odhad trhu na úrovni EBITDA ve výši 27,8 mld. Kč vs. skutečnost 32,6 mld. Kč). Bohužel realizované pozitivní výsledky i managementem indikované navýšení očekávaného celoročního výhledu EBITDA z velké většiny odebere v platnosti trvající odvod tzv. daně z mimořádných zisků.

Vyšší počet registrovaných dětí pro školní rok 2023/24 (bez efektu nedávných akvizic) o téměř 15 %, meziroční nárůst školného o víc než 14 % stejně jako postupná integrace nedávno provedených akvizic umožnily přecenit podíl ve skupině Consilium za třetí čtvrtletí o 10,5 %. Skupina zároveň dokončila výstavbu nového kampusu v prostorách nedávno akvírované základní školy Square, kde se nově budou učit také studenti American Academy v Praze.


Maloobchodní síť Terno expanduje

Fond Sandberg Private Equity 2 Fund, prostřednictvím kterého Fond investuje do slovenského maloobchodního řetězce Terno, byl ve třetím čtvrtletí přeceněn o 4,6 % výše a navázal tak na zhodnocení z prvního pololetí. Pozitivní vývoj byl způsoben především pokračujícím překonáváním finančního plánu a zlepšení finančního výhledu na tento rok.

V říjnu společnost Terno dokončila akvizici velkoobchodníka s potravinami KON-RAD. Terno touto transakcí, na kterou J&T ARCH poskytl překlenovací úvěr ve výši 8 milionů eur s úrokovou sazbou 10 % p. a., posílilo svou pozici na velkoobchodním trhu. Zvětšením nakupovaného objemu produktů a spojením centrálních kanceláří obou firem by rovněž Terno mělo realizovat nemalé provozní synergie. „Splacení poskytnutého překlenovacího úvěru očekáváme po načerpání bankovního financování na přelomu roku,“ popisuj Adam Tomis.


Ostatní portfoliové investice

Zbytek portfolia Fondu se vyvíjel v souladu s očekáváním. Fond J&T PROPERTY OPPORTUNITIES byl za třetí čtvrtletí přeceněn o 0,4 %. Zhodnocení plynoucí z pokračující výstavby retailových parků bylo částečně korigováno oslabením kurzu české koruny. Otevření prvních tří parků v Humpolci, Lipníku nad Bečvou a slovenské Bytči se po dohodě s hlavními nájemci posunulo z přelomu roku na konec února, resp. v případě Humpolce a Lipníku nad Bečvou na první polovinu března příštího roku.

„Předpokládáme, že všechny lokace budou k datu otevření ze 100 % obsazeny,“ konstatuje Adam Tomis. Během příštího roku je pak naplánovaná stavba dalších tří obchodních areálů v Uničově, Úpici a Bystřici pod Hostýnem.

Investice do fondu J&T AGRICULTURE se díky nabíhajícímu úroku na poskytnutém mezaninovém úvěru skupině J&T Zemědělství a Ekologie (JTZE) ve výši 41 milionů eur zhodnotila o 1,2 %.

Fond Sandberg Investment Fund II SCSp ve třetím čtvrtletí využil práva na navýšení podílu ve společnosti Daktela ze 40 % na 51 %. Fond za třetí kvartál vykázal negativní znehodnocení 4,2 %, způsobené nejen nabíhajícími provozními náklady, ale především poklesem ocenění investice do společnosti Green Fox Academy, jejíž provozní výsledky bohužel výrazně zaostávají za očekáváním. „Situace se v průběhu čtvrtého kvartálu dále zhoršovala a společnost před několika dny skončila v insolvenci. Většina hodnoty byla již nicméně odepsána v průběhu třetího čtvrtletí,“ popisuje Adam Tomis.

Ke konci třetího čtvrtletí také došlo ke schválení dohody mezi fondem J&T MS 1 a společností Venator. Tato dohoda stanovila, že za kompenzaci soudních nákladů ve výši 2,5 milionu amerických dolarů fond poskytne svou součinnost při dalším hlasování na valné hromadě. Fond v průběhu třetího kvartálu tuto kompenzaci obdržel.


Události, které proběhly po konci čtvrtletí

V polovině prosince investoval J&T ARCH prostřednictvím fondu BHP HOTELS SICAV do nepřímého 45% podílu ve společnosti Carolia Westminster Hotel Limited. Ta vlastní v srdci historického centra Londýna, ve čtvrti Westminster, pětihvězdičkový hotel The Westminster London, Curio Collection by Hilton. Pokud by se objevila atraktivní nabídka, panuje mezi akcionáři shoda hotel případně i prodat. Operátorem a menšinovým akcionářem je jeden z největších světových hotelových operátorů, společnost Westmont Hospitality Group. Dalšími akcionáři jsou finanční skupina PPF a společnost J&T Mezzanine.

Fond BHP HOTELS SICAV byl založen dlouholetým generálním ředitelem společnosti Best Hotel Properties (která bude vystupovat v roli tzv. odborného poradce fondu) Branislavem Babíkem, který byl mimo jiné klíčovou postavou při úspěšné akvizici a následném prodeji ikonického hotelu InterContinental Praha.

Poznámka: Všechny údaje jsou platné k 19. 12. 2023.


Hlavní události:

• Investice do fondu J&T ALLIANCE dosáhla svého kvartálního maxima díky pokračující dobré provozní výkonnosti skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH) a zejména díky jednorázovému přecenění jeho sesterské společnosti EP Energy Transition.

• Tržní cena akcií Moneta díky dobrým hospodářským výsledkům taženým monetární politikou ČNB vzrostla o 5,0 %.

• Investice do JTFG Fund I byla pozitivně ovlivněna investicí do fondu Petrus Advisers Special Situations Fund a růstem tržní ceny akcií ČEZ.


Primární úpis nových investičních akcií ve třetím čtvrtletí činil 5,9 miliardy Kč (zhruba 242 milionů eur) a objem aktiv fondu k 30. září 2023 tak po jeho zohlednění dosáhl 47,68 miliardy Kč (tedy 1,96 miliardy eur).


Zhodnocení tříd aktiv za třetí čtvrtletí 2023

  • Zhodnocení korunové růstové třídy vzrostlo o 3,83 % na 1,4386 Kč za jednu akcii.
  • Eurová růstová třída dosáhla zhodnocení 2,99 % a třetí kvartál uzavřela na hodnotě 1,3212 eur za jednu akcii.
  • Dividendové třídy se zhodnotily o 3,83 % na 1 077,38 Kč v případě korunové, resp. o 3,01 % na 52,97 eur v případě eurové.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.