Eurowag: Výsledky za r. 2023 dle odhadu, negativní makroprostředí letos přetrvá

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Poskytovatel platebních a navigačních služeb pro kamionovou dopravu Eurowag dnes oznámil tržby za r. 2023 ve výši 256,5 mil. EUR (+34,4 % r/r), v souladu s předběžným odhadem firmy z ledna. Větší segment Payment Solutions rostl o 9 % r/r, kde byl poznat negativní makroekonomický vývoj v Evropě, a menší segment Mobility Solutions přidal 95,6 % r/r díky akvizici firmy Inelo i organickému růstu. Upr. zisk EBITDA si zachoval téměř neměnnou marži jako v předchozím roce (42,4 % vs. 42,7 %) a zisk EBITDA tak přidal 33,2 % r/r. Upr. zisk na akcii rostl méně (+12,9 %) kvůli větším odpisům a zvýšeným finančním nákladům souvisejícím s akvizicemi. Šéf firmy Martin Vohánka uvedl, že i letos bude na výsledky firmy dopadat slabé makroprostředí v Evropě. Firma nicméně nezměnila střednědobý výhled na organický růst tržeb okolo 15 % r/r a EBITDA marži zhruba 43 %. Zadlužení firmy zůstane letos nad cílem čistý dluh / EBITDA 1,5 – 2,5 kvůli zpožděným platbám, které letos firma uskuteční. Vyznění reportu hodnotíme mírně negativně kvůli komentáři k makroekonomickému prostředí a jeho dopadu na výnosy společnosti.

mil. EUR2023r/r2022
Tržby256,534,4%190,9
Upr. EBITDA108,733,2%81,6
EBITDA marže42,4%-0,3 pr.b.42,7%
Upr. čistý zisk na akcii (centů)6,512,9%5,75
Zdroj: Eurowag, J&T Banka   

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.