Makro: Obchodní bilance v říjnu ve vyšším přebytku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v říjnu skončila nečekaně v přebytku 12,8 mld. korun (-26 mld. v říjnu 2022), když se očekával třetinový přebytek. Lepší výsledky v průmyslu se odrážejí na straně exportů (+4 % r/r) kvůli výraznému zvýšení vývozu aut (+28 % r/r). Zlepšení se týkalo i vývozu bez aut, který klesl o 4 % r/r, což je zlepšení vůči předchozím měsícům, kdy tempo poklesu bylo téměř trojnásobné. Na dovozní straně pokračoval výrazný pokles (-6 % r/r), který táhne velký propad dovozu plynu a ropy (-42 % r/r). Ovšem i mimo energetické komodity zůstal vývoj dovozu utažený. Za období leden–říjen obchodní bilance skončila v kumulativním přebytku 89 mld. korun (-176 mld. korun za leden–říjen 2022). Letošní vývoj odpovídá průměru předchozí dekády a je to příznivý faktor pro kurz koruny. Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 100 mld. korun (1,4 % HDP).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.