Srpen snad nepřinese žádná velká překvapení

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Srpen se obejde bez hospodářské politiky a o to více se investoři zaměří na průběžná makroekonomická data a na pokračující výsledkovou sezónu. I když i ta bude víceméně ve zbytku srpna již jen doznívat, tedy pokud hovoříme o velkých nadnárodních společnostech na US trhu. Avšak pokud bude i zbytek zveřejnění probíhat v relativně pozitivním vyznění, tak by se mohl udržet zájem o riziková aktiva, jako tomu bylo v červenci.

jako tomu bylo v červenci.

V srpnu nás budou i nadále ovlivňovat covid-19 a geopolitika. „Sledovaný je postup v Číně, kde se čeká, jak se tamní vláda zachová v případě další vlny pandemie. V případě příklonu k západnímu relativně volnému přístupu k novým vlnám by to bylo pro globální ekonomiku přínosné a naopak,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Geopolitika i se všemi konsekvencemi bude nadále doléhat na ekonomiku a tím i na investorský sentiment. Jakékoliv naznačení diplomatického řešení by bylo trhy přijato pozitivně.

V USA nadále udává tempo Federal Reserve

Fed už nemusí nikam spěchat. „Tak již nějakou dobu hodnotíme situaci v USA, podobně jako trh,“ říká Marek Ševčík, portfolio manažer J&T Investiční společnosti. Americká ekonomika je oficiálně v recesi, když zaznamenala dva kvartály po sobě pokles HDP. Není to nic vážného, ale recese to je. V takovém prostředí lze do budoucna očekávat pokles minimálně domácích inflačních tlaků (poptávkových). Fedu by mohly dělat vrásky tzv. inflační očekávání, která z velké části stojí za ekonomickým jevem „inflační spirála“. V té se ekonomika ocitne, když lidé vnímají vysokou inflaci a navíc očekávají, že inflace bude pokračovat, nebo dokonce zrychlovat. S tímto očekáváním chtějí nakoupit zboží či služby co nejdříve, protože potom už to bude pouze dražší. Tato silná okamžitá poptávka žene ceny nahoru a nadále živí dojem, že inflace zrychluje a je třeba kupovat vše co nejdříve. A tak dokola. Inflační očekávání lze sledovat různými způsoby, níže dáváme k nahlédnutí tři.

První je inflační očekávání investorů, resp. dluhopisového trhu. „Odborněji se nazývá breakeven inflace, ale výpočet zde pro jednoduchost nebudeme rozvádět,“ uvádí Marek Ševčík. Z grafu níže lze vidět, že očekávání 1, 2, 5 i 10 let v posledních několika týdnech výrazně oslabila a jsou zhruba na úrovních minulého roku. Dle finančního trhu tedy začne americká inflace zpomalovat.

cs-graf1.png

Zdroj: Bloomberg, JTIS

Dalším způsobem, jak sledovat inflační očekávání, je dotazník podniků ISM (dotazník nákupních manažerů). Zde firmy pravidelně odpovídají, zda se situace lepší, či horší. „U tohoto údaje nelze přímo sledovat konkrétní hodnotu, pouze trend. Vše nad 50,0 znamená růst, pod 50,0 pokles,“ popisuje Ševčík. Z grafu lze vidět pokračující růst cen pro podniky, nicméně zpomalující růst, podobně jako na prvním grafu.

cs-graf1.png

Zdroj: Bloomberg, JTIS

Ekonomové a investoři se snaží vidět situaci v budoucnu, podniky vyhodnocují aktuální situaci nákupních cen a jako poslední zaznamenává růst cen spotřebitel/domácnosti. Průzkumu zde se věnuje University of Michigan. „Zde není vidět nijak znatelný pokles v inflačních očekáváních pro dalších 12 měsíců, nicméně se zdá, že růst se stabilizoval a také pro střednědobý horizont už je očekávání výrazně nižší. Lze očekávat, že spotřebitelé ze tří zmíněných skupin budou upravovat svá očekávání s největším zpožděním,“ dodává Marek Ševčík.

cs-graf1.png

Zdroj: Bloomberg, JTIS

Z výše zmíněných grafů a dat lze usuzovat, že Fed nemusí nijak tlačit na pilu se zvyšováním úrokových sazeb, přestože samozřejmě ještě neskončil. Inflační spirála se dle všeho nerozjíždí a recese napomůže ochladit poptávku.

Srpnový výhled

Srpen by mohl být klidnější měsíc vzhledem k absenci větších očekávaných tržních faktorů. Výsledková sezóna s velkými jmény je již za námi a její dozvuk by již neměl relativně příznivé vyznění výrazněji narušit. Ano, na programu jsou ještě maloobchodní firmy, které zřejmě kvůli inflaci a spojeným rizikům nepředvedou pozitivní informace, ale to trh již víceméně očekává. „Celkově jsme tedy na srpen neutrální s tím, že neočekáváme výraznější tržní impulzy,“ konstatuje Milan Vaníček.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.