Moneta obdržela od ČNB minimální požadavky MREL

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Banka obdržela od ČNB minimální požadavky na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Moneta bude od 31. prosince 2023 povinna držet na rekapitalizaci 6,3 % z rizikově vážených aktiv. Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023 je pak tento požadavek na úrovni 3,1 %. Celkový minimální požadavek na kapitál by tak měl vzrůst ze současných 13,4 % z rizikově vážených aktiv na 20,7 % od 31. prosince 2023, když se kromě zmíněných požadavků MREL projeví také zvýšení proticyklické rezervy z 0,5 % na 1,5 %. Druhým omezením je pak požadavek na minimální úroveň kapitálu a způsobilých závazků minimálně na úrovni 4,87 % z celkové expozice, což představuje zvýšení o 1,87 p.b. ze současných 3 %.

Podle managementu jsou požadavky plně v souladu s očekáváním banky a jsou zahrnuty do dlouhodobých kapitálových plánů. Management plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku vydat první emisi dluhopisů způsobilých pro krytí MREL požadavku v objemu 5 mld. Kč, což představuje přibližně 3 % z rizikově vážených aktiv. Dodatečné požadavky související s MREL budou kryty emisemi způsobilých dluhopisů a neměly by tak mít výraznější dopad na kapacitu banky vyplácet nadbytečný kapitál ve formě dividend.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.