Kofola: Očekáváme výrazné zlepšení zisku EBITDA v 1. čtvrtletí roku

2-minutové čtení
J&T specialistaKofola ČeskoSlovensko zveřejní výsledky hospodaření za 1. kvartál 2023 dnes po zavření trhu. Kofola již uvedla, že prodeje v 1Q vzrostly meziročně o 13 % (tj. na 1,702 mld. Kč), když bylo 20% zvýšení cen na začátku roku zčásti kompenzováno poklesem prodaných objemů o 8 %. Právě díky menším vyrobeným objemům jednak Kofola ušetřila na vstupech, ale výroba mohla také využít výrazně nižších cen energií, které firma odebírá na spotovém principu. Kromě toho Kofola indikovala šetrnost v oblasti marketingových a administrativních nákladů. Tyto faktory podle nás výrazně převažují vyšší ceny sladidel a odhadujeme skok v marži EBITDA z 7,4 % na 11,1 % meziročně a nárůst zisku EBITDA o 68,6 % r/r na 188,5 mil. Kč. Podotýkáme, že prudký růst v procentuálním vyjádření je způsoben relativně nízkými absolutními hodnotami zisku EBITDA, které jsou typické pro 1. kvartál roku. Koruna v 1Q výrazně posílila vůči euru, což na finanční úrovni vytváří zisk z přecenění eurového dluhu Kofoly (dluh klesá v korunovém vyjádření). Tento dodatečný faktor na finanční úrovni tak dále pomáhá čistému zisku, který se podle nás dostal v 1Q do plusu +22,3 mil. Kč.

Pokud se vyplní naše projekce výrazného zlepšení ziskovosti v 1. čtvrtletí roku, management může podle nás upravit výhled na celý rok. Pro celoroční výsledek je však důležitá hlavně začínající letní sezóna, a proto změna výhledu může být podle nás jen malá. Odhadujeme, že současný výhled na zisk EBITDA 1,1 – 1,25 mld. Kč může být upraven do své horní poloviny. Nyní očekáváme za celý rok zisk EBITDA 1,206 mld. Kč, tj. meziročně vyšší o 12,8 %. Celkově očekáváme, že Kofola zveřejní solidní čísla za první kvartál a mírné zlepšení výhledu na zisk EBITDA za celý rok. Cena akcií by v tomto případě mohla reagovat pozitivně. Kofola pořádá konferenční hovor zítra v 10:00.

 

mil. Kče1Q23r/r1Q22
Tržby1701,713,0 %1505,9
EBITDA188,568,6 %111,8
EBITDA marže11,1%+3,7 p.b.7,4%
Provozní zisk44,2n.m.-35,4
Čistý zisk po minoritách22,3n.m.-103,3

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; čísla jsou upravena o jednorázové položky


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.