Platina získává zpět svůj investiční lesk

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek se jako portfolio manager věnuje sledování vývoje na komoditním trhu a následné správě komoditního fondu, na starosti má i J&T fondy životního cyklu.Vzácné kovy v čele se zlatem v období pandemie silně posilovaly a v loňském roce zaznamenaly dvouciferné zisky. Investoři nakupovali zlato zejména z důvodu ochrany proti rostoucí inflaci a znehodnocení peněz v souvislosti s rekordními měnovými stimuly ze strany centrálních bank. Cena zlata v roce 2020 posílila o více než 20 %, nicméně v letošním roce aktuálně ztrácí zejména kvůli posilování dolaru a růstu výnosů u státních dluhopisů. Částečně se tomu tak děje i proto, že investoři začali upřednostňovat investice do kovů, které sehrávají významnou roli v oblasti související se snižováním škodlivých emisí a obnovitelnými zdroji.

Cenu platiny srazil dieselgate

Tuto specifickou kategorii představují vzácné kovy ze skupiny PGM (Platinum Group Metals), ke kterým kromě platiny řadíme i palladium nebo rhodium. Jedná se o kovy, které se využívají především při výrobě katalyzátorů v automobilovém průmyslu za účelem odbourávání škodlivých emisí. Zatímco palladium nebo rhodium nacházejí své uplatnění spíše u automobilů s benzínovými motory, platina se využívá v katalytických konvertorech dieselových motorů. A právě odklon od aut s naftovým pohonem urychlený aférou „dieselgate“ byl hlavním důvodem, proč cena platiny v minulých letech výrazně zaostávala za ostatními kovy.

cs-graf-2.jpg

Cenový propad platiny se prohloubil loni v březnu v době globálního propuknutí koronavirové pandemie, kdy její cena klesla na mnohaleté minimum pod 600USD za trojskou unci. Její poměr vůči zlatu klesl na 0,4, což je nejnižší úroveň za několik desetiletí. Přitom ještě po většinu první dekády 21. století se platina obchodovala za více než dvojnásobek ceny žlutého kovu.

Investoři vycítili příležitost

Obrat přišel ve druhé polovině loňského roku, kdy se o platině začalo psát v souvislosti s významnějším využitím vodíkových palivových článku v automobilové, lodní nebo i vlakové dopravě. Cena platiny tak vzrostla z loňských minim na více než dvojnásobek a poměr vůči zlatu stoupl na hodnotu 0,7. Zvýšený investiční zájem o tuto komoditu potvrzuje také letošní kladný příliv prostředků do fondů ETF i růst dlouhých čistých pozic v derivátech navázaných na platinu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.