Pilulka: Dnes končí první kolo úpisu nových akcií pro akcionáře

1-minutové čtení
J&T specialistaDnes (6. 6. 2023) končí první kolo úpisu nových akcií společnosti Pilulka. První kolo (23. 5. - 6. 6.) je určeno pro stávající akcionáře k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií za 450 Kč/akcii. Druhé kolo (8. 6. - 22. 6.) bude již bez přednostního práva a bude otevřeno všem investorům s cenovým rozpětím 450-550 Kč/akcii. Společnost chce získané prostředky využít na financování rozvojových aktivit, zejména na posílení pozice na zahraničních trzích (Rakousko, Maďarsko, Rumunsko), na financování rozvoje vlastních IS/IT systémů, na další rozvoj platformy eHealth (Plus Care), na posílení pracovního kapitálu a na financování případných akvizičních aktivit na českém trhu nebo v zahraničí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.