Prohlášení J&T BANKY k situaci okolo chorvatské Centar Banky

1-minutové čtení

Vzhledem k uvalení nucené správy na chorvatskou Centar Banku a šířícím se mediálním spekulacím o působení J&T BANKY vydáváme toto tiskové prohlášení.

Nabídka navýšení kapitálu v chorvatské Centar Bance J&T BANKOU bylo z důvodu ochrany investice podmíněno několika požadavky na stávající akcionáře a další instituce, těžící z úspěšného fungování Centar Banky. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky nebyly naplněny a nedošlo k žádné dohodě, rozhodla se J&T BANKA od tohoto kroku ustoupit. Jako dlouholetý a kredibilní investor, který na bankovním trhu Evropské unie podniká více než 15 let, nemůžeme vstupovat do nejasných projektů, které nemají zřetelně definovaný další vývoj.
Od počátku vyjednávání jsme upozorňovali na fakt, že naším vstupem nechceme sanovat ztráty plynoucí z jednání předchozího managementu chorvatské banky. Nabídli jsme nejen know-how a finanční kapitál, který jsme složili na vázaný účet v chorvatské bance, ale také vizi na rozvoj této banky po boku s chorvatskými partnery. Vstupovat do Centar Banky za jiných podmínek a v časové tísni by bylo vůči akcionářům J&T BANKY velmi nezodpovědné. V tuto chvíli jsme připraveni vstoupit a působit na chorvatském trhu a jsme otevřeni jakémukoli dalšímu jednání se seriózními partnery.