I přes zlepšení negativní výhled předstihových ukazatelů v průmyslu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za prosinec mírně vzrostl na 42,6 bodů z 2,5letého minima 41,6 bodů v listopadu. Index PMI posledních 7 měsíců v řadě zůstává hluboko pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50) a růstu (nad 50). Za poslední 2 dekády byl index trendově hlouběji jen na přelomu roku 2008/2009. V prosinci domácí průmyslové firmy naznačily pokračující propad produkce i nových zakázek. Vysoké ceny energií a předchozí růst cen komodit omezují domácí i zahraniční poptávku. Současně si firmy stěžují na vysoké inflační tlaky, hlavně kvůli cenám energií. Následně průmyslové firmy drží velmi pesimistický výhled na dalších 12 měsíců. I přes určité zlepšení je celkové vyznění výsledků PMI negativní a představuje další negativní varovný signál pro ekonomiku na začátku letošního roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.