J&T Banka úspěšně umístila dluhopisy Monety v objemu 1,5 miliardy korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Banka úspěšně umístila dluhopisy Monety v objemu 1,5 miliardy korun
#Ekonomika#Dluhopisy

J&T Banka úspěšně umístila na trh čtyřleté dluhopisy společnosti MONETA Money Bank, a. s., („Moneta“). Cenné papíry v celkovém objemu 1,5 miliardy korun si mezi sebe rozdělili jak institucionální, tak retailoví investoři. Vysoká poptávka zvýšila původní objem emise až na trojnásobek.

Moneta už 20 let poskytuje bankovní služby občanům, živnostníkům i malým a středním podnikům. Dluhopisy s nominální hodnotou 10 000 korun a ročním úrokem ve výši 8 % jsou splatné v roce 2026 a pomohou plnit regulatorní minimální požadavek na kapitál banky a způsobilé závazky (MREL).

Vysoký zájem investorů i na současném volatilním trhu stál za zvýšením celkového objemu emise z původních 500 milionů na finálních 1,5 miliardy korun. Investiční apetit je pak projevem nejen síly emitenta a vhodně nastavených parametrů cenného papíru, ale také zkušenosti J&T s umisťováním korporátních emisí na tuzemský trh.

J&T je největším aranžérem a manažerem korporátních dluhopisů v České republice a na Slovensku, jen za letošní rok na trh uvedla dluhopisy v objemu 16 miliard korun, celkem pak investorům nabídla dluhopisy za bezmála 200 miliard korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.