Co když sazby nepůjdou rychle dolů?

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Co když sazby nepůjdou rychle dolů?
#Trendy#Ekonomika

Na závěr loňského roku převládlo na trzích očekávání, že rok 2024 bude ve znamení rychlého snižování úrokových sazeb. Mnozí nabyli dojmu, že boj s inflací se již podařilo úspěšně vyhrát a co nevidět opět zavládne inflační klid a mír a úrokové sazby se rychle vrátí na nízké úrovně. Už v polovině ledna můžeme říct, že tento plán pro rok 2024 začíná mít první trhliny.


V letech 2021 a 2022 vyskočila inflace na rekordní úrovně v řadě zemí z více příčin. V roce 2023 naopak začaly míry inflace po celém světě postupně klesat. Analyticky jde vypíchnout dvě příčiny. První je, že postupně zabralo předchozí zvyšování úrokových sazeb, což obecně zklidnilo růst cen v ekonomice. Druhým vlivem, který začal stahovat míry inflace dolů, byly hlavně ceny zboží. Projevil se propad cen komodit a také obnovení dodavatelských řetězců v mezinárodních obchodě. Cena námořní dopravy se vrátila na své obvykle úrovně, současně se zaplnily sklady zbožím a ztratily se důvody pro zdražování kvůli nedostatku zboží.


U cen služeb sice také došlo k obratu, ale podstatně a pozvolnějšímu. Ceny služeb mají často velkou setrvačnost ve vývoji a inflační šok v těchto cenách obvykle doznívá déle. V USA se celková inflace v posledních měsících držela kolem 3,5 %, ale ceny služeb rostly tempem přes 5 %. V eurozóně míra inflace propadla pod 3 procenta, ale inflace ve službách je kolem 4 procent. Podobně jsou u nás ceny služeb meziročně dražší o 6 procent, ale celková inflace je cca 4 %, když odečteme administrativní zásahy do cen energií.


Co když sazby nepůjdou rychle dolů


Poslední měsíce stále narůstá napětí na Blízkém a Středním východě. V minulosti se toto riziko často projevilo v růstu cen ropy. Tentokrát je situace jiná a ropa dokonce na přelomu roku spíše zlevnila. Ovšem naopak se začíná zadrhávat mezinárodní tok zboží přes Suezský průplav a ruku v ruce s tím jde prudké zdražování námořní dopravy. Cena za přepravu kontejneru po moři z Číny do Evropy vyskočila na čtyřnásobek, než jaká byla ještě v listopadu (viz graf výše). Současně v Evropě již první firmy omezují výrobu, protože jim chybí dodávky dílů a obchodníci nedostali z Asie spotřební zboží k prodeji. Nastává situace, která se v ekonomické teorii nazývá negativní nabídkový šok a ten z definice vede k růstu cen. Nečekaně narůstá riziko, že místo dalšího zpomalení inflace v letošním roce naopak přijde nový inflační impulz.


Případné zvýšení inflace může pak přibrzdit, či přechodně dát k ledu, úvahy o snižování úrokových sazeb. Je nutné poznamenat, že je zde stále mnoho nejistot a není jasné, v jak velký problém se toto riziko zhmotní. Pořád může jít jen o přechodnou epizodu. Ovšem i tak to může být připomínka, že prudké snižování sazeb nemusí být letos tak horké téma, jak to vypadalo ještě před Vánocemi. Stačí se podívat na stále vysoký růst cen ve službách.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.