Trigema Real Estate Finance: Zveřejněn prospekt na dluhopisy 8,75/2028

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Trigema Real Estate Finance zveřejnila prospekt nové dluhopisové emise

Společnost Trigema Real Estate Finance zveřejnila prospekt nové dluhopisové emise, u níž předpokládá celkovou nominální hodnotu do výše 500 mil. Kč, s možností navýšení až na 700 mil. Seniorní dluhopisy, které budou vydány 20. 6. 2023, ponesou pevný úrokový výnos 8,75 % vyplácený jednou ročně a budou splatné 20. 6. 2028. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 Kč. Emitent dluhopisů Trigema Real Estate Finance je dceřinou společností Trigema Real Estate, jež patří do skupiny Trigema. Ta je předním developerem bytů na pražském trhu, přičemž loni dosáhla tržeb 2,306 mld. Kč a zisku před zdaněním 0,52 mld. Výnos z emise bude použit na výstavbu projektů a na refinancování akvizičních nákladů. Emitent uvedl, že požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.