Makro: Spotřebitelská poptávka v prosinci opět výrazně zvolnila

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Pravděpodobně zrychlující inflace a obavy z jejího dalšího rozjezdu kvůli energiím přibrzdily na závěr roku spotřebitelskou poptávku. Maloobchodní tržby v prosinci opět klesly o 1,0 % m/m (-1,0 % m/m v listopadu). V meziročním srovnání byly vyšší jen o 3,3 % r/r, což výrazně zaostalo za očekáváním (oček. 7,6 % r/r). V meziročním srovnání výsledek částečně zlepšuje snížená základna předchozího roku kvůli lockdownu. Výrazné zmírnění dynamiky se týkalo hlavně nepotravinářského zboží (3,9 % r/r vs. 23,0 % r/r v listopadu). Naopak po několika slabších výsledcích došlo k oživení e-commerce, protože prodeje přes internet vzrostly o 9 % r/r (vs. -0,3 % r/r v listopadu). Za celý rok 2021 maloobchodní tržby vzrostly o 4,5 % (-0,7 % v roce 2020). Pro letošní rok očekáváme růst kolem 4 procent, ale spotřebitelskou poptávku může výrazně přibrzdit vysoká inflace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.