Makro: ČNB za říjen uprodala devizy za 284 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Česká národní banka oznámila, že během října v devizových operacích prodala 284 mil. EUR, což je mírně více jak v září (277 mil. EUR). Prodeje ČNB obnovila v průběhu srpna a zatím odpovídají naznačenému plánu, kdy měsíční objem obchodů by neměl přesáhnout 300 mil. EUR, tj. roční limit obchodů je na úrovni 3,6 mld. EUR. Prodeje devizových rezerv mají jen kosmetický dopad na stav devizových rezerv ČNB, které za listopad zůstaly bez větší změny na úrovni 129 mld. EUR (141 mld. USD).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.