Makro: Průmysl v březnu propadl o 11 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Průmyslová výroba v březnu podle očekávání meziročně propadla o 10,8 % r/r. Sezóně očištěná produkce meziměsíčně klesla o 8,7 % m/m. Jde o další z prvních údajů z domácí ekonomiky od zavedení karantény kvůli Covid-19. Svojí dynamikou domácí průmysl kopíruje vývoj průmyslu v Německu (-9 % m/m; -12 % r/r).

V březnu propadla hlavně výroba v automobilovém průmyslu (-26 % r/r), což vytvořilo polovinu celkového propadu. Výrazně ještě propadla výroba strojů (-18 % r/r). U ostatních oborů došlo k poklesu, který ale nebyl již tak výrazný.

V dubnu dojde pravděpodobně k dalším poklesu průmyslu a výraznému prohloubení meziročního propadu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.