PMČR: Dle PM Int. prodeje IQOS/HEETS zlepšují tržby a tržní podíl v ČR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Philip Morris Int. v komentáři ke svým výsledkům za celý rok 2018 a 4Q18 zmiňuje rovněž Českou republiku jako jednu ze zemí, která měla lepší poměr prodejního mixu s pomocí zahřívaných produktů, což dopomohlo k meziročnímu růstu celkových tržeb. Vedle toho byl rovněž domácí trh zmíněn v souvislosti s růstem tržního podílu společnosti. Obě informace hodnotíme mírně pozitivně vzhledem k tomu, že to může poukazovat na pokračující pozitivní trend z minulých pololetí. Naopak mírně ostražití jsme k růstu prostřednictvím pouze zahřívaných produktů, protože zde očekáváme, že pro samotný PMČR nemají tak velkou přidanou hodnotu jako tradiční cigarety, které mohou naopak vytlačovat. Výsledky za celý rok 2018 PMČR zveřejní 26. 3. 2019.   


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.