STEP se zabydluje i v Česku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Family OfficeSTEP se zabydluje i v Česku
#J&T Family Office#Příběhy#Úspěch

Mezinárodní profesní organizace STEP si dala za cíl nastavit a udržet úroveň služeb rodinného plánování, aby si ti, kteří služby v této oblasti poptávají, mohli být jisti, že pokud jsou v rukách členů STEP, jsou v rukách odborníků. Členy této organizace jsou i tři zaměstnanci J&T Family Office.


STEP sdružuje právníky, účetní, daňové poradce, správce trustů, privátní bankéře, zaměstnance family officů a další profese, které pomáhají rodinám plánovat budoucnost. Organizace byla založena již v roce 1991 a aktuálně má více než 21 000 členů. Jejími členy se mohou stát pouze fyzické osoby.


STEP není komerční projekt. V rámci asociace sdílejí členové napříč zeměmi své zkušenosti a znalosti a stanovují kritéria, která zajišťují kvalitu u odborníků poskytujících služby v oboru family office. STEP pořádá i řadu akcí, konferencí, seminářů a kurzů, kde mají členové možnost se osobně setkat. „Členové této organizace jsou mezinárodně uznávaní jako odborníci ve svém oboru s dostatečnými zkušenostmi a prokázanou praxí a takto začínají být vnímáni i v České republice,“ vyzdvihuje Helena Svárovská, ředitelka J&T Family Office.


STEP se zabydluje i v Česku


Česká republika zatím svou vlastní pobočku nemá, proto jsou zájemci z Česka členy různých evropských poboček. „Nicméně na založení české pobočky STEP se intenzivně pracuje a doufáme, že brzy budeme úspěšní,“ uvádí Helena Svárovská. Aktuálně je České republice kolem 20 členů této organizace, z toho hned tři působí J&T Family Office.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.