ČNB dnes opět výrazně zvýší úrokové sazby

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Dnes se sejde bankovní rada ČNB a bude znova diskutovat nastavení měnové politiky. Spolu s trhem očekáváme zvýšení sazeb o 50 bodů na 5,00 %, ale úplným překvapením nemůže být ani vyšší zvýšení (75 bodů). Současně by ČNB měla potvrdit, že bude i na dalších zasedáních pokračovat ve zvyšování sazeb. Finanční trhy zaceňují možnost, že domácí úrokové sazby na peněžním trhu se postupně přiblíží k úrovní 6 procent.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.