Na trh Start vstoupila společnost KARO

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost KARO, která se zabývá zpracováním kůží, včera na trhu Start upsala všechny akcie, které investorům nabídla, a získala za ně 40 mil. Kč (1 mil. akcií při ceně 40 Kč za akcii). Dalších 328 tisíc akcií společnost zamýšlí investorům nabídnout 10. prosince. Po této transakci by měl být podíl volně obchodovaných akcií (free float) přibližně 40 %. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.