Energo-Pro: Výsledky za 1Q, 12% růst EBITDA

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Skupina Energo-Pro, která má obchodované dluhopisy na pražské burze, zveřejnila finanční výsledky za první tři měsíce tohoto roku. Celkové konsolidované tržby klesly meziročně o 10 % na 359 mil. EUR, provozní zisk EBITDA vzrostl o 12 % r/r na 67 mil. EUR. Za poklesem tržeb jsou horší hydrologické podmínky v Gruzii a Turecku, které vedli k meziročnímu 13% propadu vyrobené elektřiny, a také nižší ceny. Provoznímu zisku pak přispěl především segment distribuce a dodávek. Management dále řekl, že i přes očekávanou volatilitu a řadu rizik očekává naplnění celoročních cílů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.