Makro: Obchodní bilance v hlubokém deficitu kvůli dovozu drahých komodit

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v květnu skončila opět v hlubokém deficitu 23,3 mld. korun (+3 mld. korun v květnu 2021). Jde opět o nejhlubší schodek za květen v historii, ale trendově se objevují první náznaky obratu. Výrazně zrychlil objem vývozů (18 % r/r vs. -2 % r/r v dubnu), ale stále to nestačilo na prudký nárůst dovozů (26 % r/r). Na exportní straně velkým obratem prošel vývoz aut (+16 % r/r vs -20 % r/r v dubnu), což odráží oživení na straně průmyslové výroby. Na importní straně měl výrazný vliv dovoz drahých komodit (ropa, plyn, kovy), které negativně ovlivnily celkovou bilanci v meziročním srovnání v objemu 34 mld. korun, přitom hlavním díl připadá na zemní plyn. Mírně příznivý byl vývoz elektřiny, který naopak zvýšil přebytek o 2,5 mld., což ale k zmíněným vlivům byl jen kosmetický dopad. Za prvních 5 měsíců roku obchodní bilance kumulativně vykázala schodek 60 mld. korun (+85 mld. za leden-květen 2021). Vzhledem k negativnímu vývoji (drahé dovozy + výpadky ve vývozech aut) směřuje letos obchodní bilance za celý rok do hlubokého deficitu kolem 150 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.