CPI PG: Agentura S&P snížila dluhový rating do neinvestičního pásma

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CPI Property Group (CPI PG) oznámila za 1Q 2024 růst čistého nájemního výnosu o 5,6 % r/r na 208 mil. EUR. Nájem u existujících ploch rostl o 5,5 % r/r díky indexacím a obnovením nájmu, dále byl růst podpořen provedenými investicemi, ale proti působily i zrychlující se divestice z portfolia. Společnost měla na konci 1Q investiční portfolio v hodnotě 19,18 mld. EUR, o 1,8 % nižší než 19,53 mld. EUR na konci minulého roku. Navzdory dobrému vývoji na úrovni výnosů společnost zaznamenala větší odpisy hodnoty nemovitostí než loni v 1Q a rovněž větší úrokové náklady, a čistý zisk tak klesl o 23,1 % r/r na 41 mil. EUR. Podotýkáme, že odpis hodnoty nemovitostí 22,6 mil. EUR byl velmi nízký (0,1 %) relativně k hodnotě portfolia 19,18 mld. EUR. Společnost uvedla, že především díky provedeným divesticím se snížila zadluženost LTV (loan-to-value) z 52,3 % loni na konci roku na 51,9 % po 1Q. Při zahrnutí sjednaných akvizic činí poměr 49,7 %. Zde však podotýkáme, že na konci 1. kvartálu se obvykle neprovádí revaluace většiny portfolia, a nemusí tak být v číslech patrné případné snížení jeho tržní hodnoty. Ukazatel čistý dluh / EBITDA klesl z 13,1 na 12,5 q/q. Management CPI PG také okomentoval snížení ratingu hybridních dluhopisů (perpetuit) od agentury S&P o dva stupně na B+. Společnost si podle něj cení držitelů perpetuit a vnímá, že mnoho z nich je také držiteli seniorních dluhopisů. V brzké době hodlá management revidovat své řízení závazků a průměrnou dobu splatnosti, což podle nás naznačuje, že při splácení dluhu může být nyní kladem větší důraz na perpetuitní dluhopisy. CPI PG také oznámila, že skončí praxe poskytování půjček akcionářům. Společnost má ve zbytku roku splatné úvěry za 184 mil. EUR, přičemž ve 2Q a 3Q čeká jako výnosy z divestic 449 mil. EUR. Management má nadále rozjednány možné divestice za více než 2 mld. EUR. Výsledky a komentář managementu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.