O2 CR: ČTÚ potvrdilo, že bude žádat EK o souhlas s regulací mobilních dat

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Společnost Česká zbrojovka Group (CZG) zveřejní hosp. výsledky za 1. polovinu r. 2021 ve středu 29. 9. před otevřením trhu. V první polovině roku se podle nás udržela vysoká dynamika růstu tržeb, především díky poptávce civilního trhu v USA i díky začlenění společnosti Colt, kterou CZG konsoliduje do svého hospodaření od 21. 5. Celkově tak očekáváme opět rychlý růst tržeb o 48,1 % r/r na 4,98 mld. Kč. Zároveň však očekáváme výrazný pokles EBITDA marže z 25,8 % na 19,6 %, jednak kvůli jednorázovým nákladům na akvizici Coltu (poradenské a právní služby) a také kvůli tomu, že Colt dlouhodobě operuje s nižší marží. Růst zisku EBITDA (o 12,1 % r/r na 974,5 mil. Kč) tak bude výrazně pomalejší než růst tržeb. Kvůli vyšším odpisům pak čekáme růst provozního zisku pouze o 4,3 % r/r na 704,5 mil. Kč. Očekáváme však výrazné zlepšení na finanční úrovni, hlavně díky absenci loňského negativního přecenění hedgingových instrumentů.

Celkový čistý zisk tak čekáme o 42,9 % r/r vyšší na 545,6 mil. Kč a zisk na akcii o 29,6 % r/r výše na 16,6 Kč.

Na konf. hovoru za klíčová témata považujeme (1) průběh začleňování Coltu do skupiny a možné synergie, (2) výhled na letošní rok a (3) komentář k vývoji civilní poptávky na hlavním trhu v USA. Očekáváme, že firma potvrdí současný výhled, který počítá s růstem tržeb z 6,82 mld. Kč loni na letošních 10,34 – 10,64 mld. Kč. EBITDA by pak měla činit 1,99 – 2,19 mld. Kč po loňských 1,5 mld. Kč.

 

mil. Kčoček. 1H21 J&Tr/r1H20
Tržby4981,148,1%3363,4
upr. EBITDA974,512,1%869,2
EBITDA marže19,6%-6,2 pr. b.25,8%
Provozní výsledek704,54,3%675,8
Finanční výsledek7,9n.m.-202,2
Čistý zisk po minoritách545,642,9%381,7
Zisk na akcii (Kč)16,629,6%12,8
Zdroj: CZG, J&T Banka   

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.