IPO Coloseum: Nabídka akcií je prodloužena o týden

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Společnost Coloseum oznámila, že prodloužila upisovací období pro svůj primární úpis akcií (IPO) o týden do 19. července. Majitel Colosea Jan Mužátko uvedl, že úpis připadl z části na týden se státními svátky, kdy se případní investoři nevěnují transakcím. Prodloužení termínu tak má dát potenciálním investorům větší prostor k rozhodnutí. Předpokládaný termín začátku obchodování s akciemi na trhu Start je 25. 7. V IPO nabízí společnost až 425 tis. nových akcií, což představuje 38% podíl na akciovém kapitálu, za ceny 246–304 Kč/ks.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.