Rohlik Group: Úmysl nového dobrovolného financování

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Rohlik Group zmínila, že chce na začátku příštího roku usilovat o nové dobrovolné financování. Pravděpodobně se bude jednat o nabídku nespecifikovaného podílu (investiční kolo). Finance budou použity především na podporu rozvoje na německém trhu, který je pro úspěch skupiny klíčový.

Společnost Rohlik Group zmínila, že chce na začátku příštího roku usilovat o nové dobrovolné financování. Pravděpodobně se bude jednat o nabídku nespecifikovaného podílu (investiční kolo). Finance budou použity především na podporu rozvoje na německém trhu, který je pro úspěch skupiny klíčový. Zakladatel Tomáš Čupr oznámil, že financování nepotřebují, avšak chtějí, neboť chtějí plně podpořit rozvoj v Německu. Již nyní má skupina jedno ziskové město v Německu, a to Berlín. Další v pořadí bude Hamburk a další do dnes nespecifikované město. Výše financování či jiné bližší informace zmíněna nebyla.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.