Čtvrtletní úpravy vah CECE indexu a PX indexu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Vídeňská burza ve středu večer oznámila pravidelné čtvrtletní úpravy vah regionálního indexu CECE. Nové váhy začnou platit od pondělí 19. září, ale reálně rebalancování proběhne na závěr obchodování v pátek 16. září. Celkově by úpravy měly být tentokrát spíše mírné. Z titulů obchodovaných na pražské burze se změny přímo dotknou pouze akcií Colt CZ a Monety Money Bank. U Colt CZ dojde ke zvýšení váhy v reakci na předchozí zvýšení počtu volně obchodovaných akcií a naopak u Monety dojde k úpravě parametru pro podíl volně obchodovaných akcií (free float factor). Ve stejných termínech (16. září rebalancing a 19. září platnost) proběhne úprava vah u indexu PX.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.